Home

subsidies | fiscale regelingen | fondsen | financiering voor duurzaam bouwen | groene energie | circulair investeren
Ik ben opdrachtgeverIk ben (bouw-) professional

Onze dienstverlening

Duurzaam bouwen wordt door de overheid gestimuleerd middels subsidies, fiscale regelingen, fondsen en (groen-)financiering. Bouwsubsidie Nederland is gespecialiseerd in het...
"Groene" energie is een zeer belangrijk en actueel onderwerp. Investeren in duurzame energieopwekking uit natuurlijke bronnen, wordt door de overheid...
Een beter milieu begint bij jezelf. Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, wordt door de overheid gestimuleerd middels subsidies, fiscale regelingen, fondsen...
Onafhankelijk | Focus | Deskundig

 

Onafhankelijk  Bouwsubsidie Nederland is 100% onafhankelijk en maakt geen deel uit van bijvoorbeeld een accountantskantoor of algemeen adviesbureau.

Focus  Bouwsubsidie Nederland voert geen algemene subsidie-adviespraktijk. Wij zijn specialisten. Wij concentreren ons alleen op duurzame bouw- en investeringsprojecten.

Deskundig  Door hun kennis, kunde en ervaring binnen dit specifieke vakgebied, is voor onze specialisten geen project te groot of te complex.

Recent nieuws

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)
Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)
De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunt u investeren…
100ste belangstellende voor gratis advies wooncoach meldt zich bij het Infopunt Duurzaamheid Oldenzaal
100ste belangstellende voor gratis advies wooncoach meldt zich bij het Infopunt Duurzaamheid Oldenzaal
Bouwsubsidie Nederland feliciteert stichting Duurzaam Oldenzaal met de behaalde resultaten. Het was al duidelijk dat de belangstelling voor energiebesparende maatregelen…
Opnieuw 6 miljard voor SDE+ voorjaarsronde 2018
Opnieuw 6 miljard voor SDE+ voorjaarsronde 2018
Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw € 6 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht.…